Koulutukset LapinniemenHelmi

Sokerointikoulutukset

Koulutamme kauneudenhoitoalan ammattilaisia ympäri Suomen. Koulutuksiamme järjestetään säännöllisesti Tampereella, Helsingissä, Lappeenrannassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Koulutuksistamme hyötyvät niin vasta-alkajat, kuin jo pitkään sokeroineetkin.

Tuotteenvaihtokoulutus / Teoriaosuus
Jokainen koulutus sisältää runsaan teoriaosuuden, joka toimii myös Lapinniemen Helmen tuotteenvaihtokoulutuksena sarjaa harkitseville tai sen jo käyttöön ottaneille. Teoriaosuudessa käydään kattavasti läpi Lapinniemen Helmen tuotteet sekä sokerointia yleisesti.

Sokeroinnin peruskoulutus
Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia sokeroinnin. Koulutuksessa on runsaasti käytännön harjoittelua, jossa pääpaino on oikeanlaisen sokerointitekniikan opettelemisessa. Oikeanlainen tekniikka pitää huolta ergonomiasta sekä työssä jaksamisesta. Koulutuksessa harjoitellaan säärten, bikinirajan, kainaloiden sekä kasvojen sokerointi. Myös muita alueita käydään sanallisesti läpi, jotta sokerointeja voi tarjota hoitolassaan päästä varpaisiin (pois lukien brasilialainen sokerointi).

Ergonomia- ja nopeuskoulutus
Koulutus on tarkoitettu sokerointia jo harjoittaneille, tauon jälkeen ammattiin palaaville tai peruskoulutuksen käyneille kertauskurssiksi. Koulutuksessa pääpaino on ergonomisemman sokerointitekniikan
oppimisessa, jotta sokeroinnista saadaan mahdollisimman kevyttä, nopeaa ja näin ollen myös tuottavampaa. Oikeanlainen sokerointitekniikka pitää huolta siitä, että työkyky säilyy mahdollisimman pitkään, eikä rasita kehoa tarpeettoman paljon.

Brassi- ja kivunlievityskoulutus
Koulutus on tarkoitettu sokerointia jo hetken harjoittaneille. Brasilialainen sokerointi on vaativa sokerointi, mutta oikealla kurinalaisella tekniikalla se on sokeroinneista kaikkein kevein ja tuottoisin. Koulutuspäivänä tehdään brasilialainen sokerointi 2-3 hengen ryhmissä mallille. Koulutuksessa opitulla tekniikalla brasilialainen sokerointi onnistuu varmasti ja se tuntuu asiakkaasta mahdollisimman kivuttomalta.

Tulevat koulutuksemme löydät täältä.